1.
Konu H, Tyrväinen L. Matkakohteen luontoympäristön vetovoimaisuuden ylläpitäminen maisema- ja virkistysarvokaupan avulla. matk [Internet]. 21. joulukuuta 2020 [viitattu 28. helmikuuta 2021];16(2):40-4. Saatavissa: https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/97572