https://journal.fi/matkailututkimus/issue/feed Matkailututkimus 2021-01-14T14:55:55+02:00 Outi Rantala outi.rantala@ulapland.fi Open Journal Systems <p>Matkailututkimus on monitieteinen matkailua, virkistystä ja vapaaaikaa käsittelevä tiedelehti. Lehdessä julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä vertaisarvioituja artikkeleita ja katsausartikkeleita (ns. kaksoissokkoarviointi) ja puheenvuoroja (avoin vertaisarviointi) sekä vertaisarvioimattomia kirjoituksia näkökulmia- ja lektiot-osastoilla.</p> https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/100493 Slowing down with tourism 2021-01-14T14:55:55+02:00 Johan Edelheim johan.edelheim@imc.hokudai.ac.jp Jennie Germann Molz jmolz@holycross.edu Gunnar Thór Jóhannesson gtj@hi.is Outi Rantala outi.rantala@ulapland.fi 2020-12-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Matkailututkimus https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/97575 SF-puheenvuoro matkailun mahdollisista maailmoista 2021-01-13T12:15:26+02:00 Tarja Salmela tarja.salmela@ulapland.fi 2020-12-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Matkailututkimus https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/97559 Second homes during corona - safe or unsafe haven and for whom? Reflections from researchers around the world 2020-12-28T22:44:56+02:00 Kati Pitkänen Kati.Pitkanen@ymparisto.fi Olga Hannonen olga.hannonen@uef.fi Stefania Toso s.toso3@campus.unimib.it Nick Gallent n.gallent@ucl.ac.uk Iqbal Hamiduddin i.hamiduddin@ucl.ac.uk Greg Halseth Greg.Halseth@unbc.ca Michael C. Hall michael.hall@canterbury.ac.nz Dieter K. Müller dieter.muller@umu.se Andrey Treivish trene12@yandex.ru Tatiana Nefedova trene12@yandex.ru 2020-12-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Matkailututkimus https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/97572 Matkakohteen luontoympäristön vetovoimaisuuden ylläpitäminen maisema- ja virkistysarvokaupan avulla 2020-12-28T22:44:54+02:00 Henna Konu henna.konu@luke.fi Liisa Tyrväinen liisa.tyrvainen@luke.fi 2020-12-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Matkailututkimus https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/98166 Rajalliset resurssit esteenä – kuntapäättäjien näkemyksiä pienen kunnan matkailusuunnittelusta 2020-12-28T22:44:48+02:00 Milla Uustalo millauus@gmail.com 2020-12-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Matkailututkimus https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/92106 Matkanjärjestäjien lakisääteinen vastuu ihmisten sekä ihmisten ja eläinten välillä tarttuvien tautien leviämisen ehkäisystä 2020-12-28T22:44:59+02:00 Heli I. Koskinen heli.i.koskinen@helsinki.fi 2020-12-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Matkailututkimus https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/99898 TEFI11-konferenssi – Ajatuksia virtuaalisesta yhteisöllisyydestä 2020-12-28T22:44:43+02:00 Johan Edelheim johan.edelheim@imc.hokudai.ac.jp 2020-12-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Matkailututkimus