Matkailututkimus https://journal.fi/matkailututkimus <p>Matkailututkimus on monitieteinen matkailua, virkistystä ja vapaaaikaa käsittelevä tiedelehti. Lehdessä julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä vertaisarvioituja artikkeleita ja katsausartikkeleita (ns. kaksoissokkoarviointi) ja puheenvuoroja (avoin vertaisarviointi) sekä vertaisarvioimattomia kirjoituksia näkökulmia- ja lektiot-osastoilla.</p> Suomen matkailututkimuksen seura ry fi-FI Matkailututkimus 2490-2039 Slowing down with tourism https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/100493 Johan Edelheim Jennie Germann Molz Gunnar Thór Jóhannesson Outi Rantala Copyright (c) 2020 Matkailututkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.en 2020-12-21 2020-12-21 16 2 4 8 10.33351/mt.100493 SF-puheenvuoro matkailun mahdollisista maailmoista https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/97575 Tarja Salmela Copyright (c) 2020 Matkailututkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.en 2020-12-21 2020-12-21 16 2 9 19 10.33351/mt.97575 Second homes during corona - safe or unsafe haven and for whom? Reflections from researchers around the world https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/97559 Kati Pitkänen Olga Hannonen Stefania Toso Nick Gallent Iqbal Hamiduddin Greg Halseth Michael C. Hall Dieter K. Müller Andrey Treivish Tatiana Nefedova Copyright (c) 2020 Matkailututkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.en 2020-12-21 2020-12-21 16 2 20 39 10.33351/mt.97559 Matkakohteen luontoympäristön vetovoimaisuuden ylläpitäminen maisema- ja virkistysarvokaupan avulla https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/97572 Henna Konu Liisa Tyrväinen Copyright (c) 2020 Matkailututkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.en 2020-12-21 2020-12-21 16 2 40 44 10.33351/mt.97572 Rajalliset resurssit esteenä – kuntapäättäjien näkemyksiä pienen kunnan matkailusuunnittelusta https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/98166 Milla Uustalo Copyright (c) 2020 Matkailututkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.en 2020-12-21 2020-12-21 16 2 45 51 10.33351/mt.98166 Matkanjärjestäjien lakisääteinen vastuu ihmisten sekä ihmisten ja eläinten välillä tarttuvien tautien leviämisen ehkäisystä https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/92106 Heli I. Koskinen Copyright (c) 2020 Matkailututkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.en 2020-12-21 2020-12-21 16 2 52 55 10.33351/mt.92106 TEFI11-konferenssi – Ajatuksia virtuaalisesta yhteisöllisyydestä https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/99898 Johan Edelheim Copyright (c) 2020 Matkailututkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.en 2020-12-21 2020-12-21 16 2 56 58 10.33351/mt.99898