SoleTM siellä, Slack täällä: Yliopistotyön dataistunut arki

Kirjoittajat

  • Auli Harju

Avainsanat:

dataistuminen, yliopistotyö, tietojärjestelmät, autonomia

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan dataistunutta yliopistotyötä autonomian näkökulmasta analysoimalla tutkijoiden kokemuksia ja näkemyksiä yliopiston tietojärjestelmistä sekä tutkimustyön koordinointiin käytetyistä digitaalisista alustoista. Yliopistotyötä rytmittävät digitaaliset rutiinit sekä digitaalisen teknologian jatkuva läsnäolo. Tietojärjestelmät toimivat yliopistotyön ohjaamisen välineinä ja ovat osa tutkijoiden työnkuvaa yliopistotyönantajan palveluksessa. Tietojärjestelmiin kytkeytyvät myös tutkimustyön suoritusten arviointiin ja niiden määrälliseen mittaamiseen liittyvät käytännöt. Tutkimusaineisto koostuu 13 tutkijan tuottamasta päiväkirja­aineistosta sekä teemahaastatteluista. Yliopiston tietojärjestelmät sekä muut tutkimuksen ja opetuksen suunnitteluun, koordinointiin ja raportointiin käytettävät alustat näyttäytyvät tutkijoille osin työhön kuuluvana rutiinina, osin pakollisena, mutta työaika­kirjanpidossa näkymättömänä tehtävänä, joka kuormittaa ja vie aikaa varsinaiselta työltä ja on siten ristiriidassa ydintehtäväksi koetun luovan tieteellisen työn kanssa. Tutkijat tunnistavat tietojärjestelmiin sisäänrakennetun valvonnan mahdollisuuden mutta ovat epätietoisia järjestelmiin kerättävän datan käsittelystä ja käytöstä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-03-29

Viittaaminen

Harju, A. (2023). SoleTM siellä, Slack täällä: Yliopistotyön dataistunut arki. Media & viestintä, 46(1), 92–112. https://doi.org/10.23983/mv.128226