[1]
Aslama Horowitz, M. 2021. Oikeuksien ongelmat alustojen aikakaudella. Media & viestintä. 44, 2 (kesä 2021), 178–182.