[1]
s, t 2022. English abstracts Media & viestintä 2/2022. Media & viestintä. 45, 2 (kesä 2022).