[1]
s, t 2023. English abstracts Media & viestintä 1/2023. Media & viestintä. 46, 1 (maalis 2023).