[1]
Suhonen, P. 2016. Hallitus gallupjournalismin ristipaineissa. Media & viestintä. 39, 2 (kesä 2016).