[1]
Malmelin, N. 2015. Luova tuho? Luovuuden asema media-alan käytännöissä ja tutkimuksessa. Media & viestintä. 38, 1 (maalis 2015).