[1]
Pöntinen, P. 1995. Metodisella matkalla<br>Faircloughin kriittinen diskurssianalyysi ja mediaetnografian ongelmat. Media & viestintä. 18, 3 (syys 1995). DOI:https://doi.org/10.23983/mv.63364.