[1]
Erkki, K. 2013. Pernaa, Ville & Railo, Erkka (toim.) (2012). Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Media & viestintä. 36, 3-4 (joulu 2013).