[1]
Liikkanen, M. 1995. Tekstin ja vastaanoton ristiriitoja. Reseptio ja yleisö aiheina pohjoismaisilla joukkoviestintätutkimuksen päivillä Helsingörissä Tanskassa 12- 15. elokuuta 1995. Media & viestintä. 18, 3 (syys 1995).