[1]
Järvelä, M.-L. 1985. Bourdieu: Sosiologian kysymyksiä. Media & viestintä. 8, 4 (joulu 1985).