[1]
Ketonen-Oksi, S. 2018. Hyvä työelämä rakentuu vuorovaikutuksessa. Media & viestintä. 41, 3 (loka 2018).