[1]
Hellman, H. 2019. Julkinen palvelu: lyhyt johdanto. Media & viestintä. 42, 3 (loka 2019).