[1]
H, A. 2020. English abstracts Media & viestintä 2/2020. Media & viestintä. 43, 2 (kesä 2020).