(1)
Kähkönen, H. Siltoja Ja Raja-aitoja<Br>Venäläiskuva Paikallisjournalismissa Etelä-Karjalassa. m&amp;v 2013, 36.