(1)
Vainikka, E. Lukekaa enemmän sosiologiaa!<Br>John Cornerin Haastattelu. m&amp;v 2013, 36.