(1)
Media & viestintä, M. Kirjoittajat. m&v 2013, 36.