(1)
Häyhtiö, T.; Rinne, J. Yksilöiden valvovat silmät: paljastamisen politiikka tietokonevälitteisessä viestinnässä. m&v 2008, 31.