(1)
Pöntinen, P. Metodisella matkalla<Br>Faircloughin Kriittinen Diskurssianalyysi Ja Mediaetnografian Ongelmat. m&amp;v 1995, 18.