(1)
Media & viestintä, T. Peilillä Peilaten. m&v 1995, 18.