(1)
Isotalus, P. Ystävyyttä Kuvaruudun läpi?<Br>Katsaus Parasosiaalisen Suhteen Tutkimuksiin. m&amp;v 1994, 17.