(1)
Erkki, K. Pernaa, Ville & Railo, Erkka (toim.) (2012). Jytky. Eduskuntavaalien 2011 Mediajulkisuus. m&v 2013, 36.