(1)
Jukka-Pekka, P. Railo, Erkka & Oinonen, Paavo (toim.) (2012). Media historiassa. m&v 2013, 36.