(1)
Malmberg, T. Elokuvatutkimus Mediatutkimuksen Mallina. m&v 2018, 41.