(1)
Rautkorpi, T. Kohti Yhteisluomisen Televisiota: Ammattilaistiimit Kansalaisia Osallistamassa. m&v 2018, 41.