(1)
Nieminen, S.; Wiberg, M. Noudattaako Faktabaari faktantarkistuskriteereitä? – Kriittinen Arvio. m&v 2018, 41.