(1)
Laine, A.; Turtiainen, R. Urheilujournalismi Vallan Vahtikoirana? Tapauskohtaisessa Tarkastelussa Huippu-Urheilun muutostyötä käsittelevä Uutisointi Suomalaisissa Sanomalehdissä. m&v 2018, 41.