(1)
Harju, A. Kirjoittajat Media & viestintä 3/2019. m&v 2019, 42.