Kulkki-Nieminen, A. (2020). Journalistisia tekstejä selkokielellä: Saavutettavan median tarjonnasta ja erityispiirteistä. Media & viestintä, 43(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/100622