Malmberg, T. (2021). Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 8: Mediavalistuksen esteet 1: hegemonia. Media & Viestintä, 44(1), 192-204. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107307