Mäki-Kuutti, A.-M. (2021). Jeppe, korona ja liberaalin terveyskurin paradoksit. Media & Viestintä, 44(1), 205-209. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107308