Aslama Horowitz, M. (2021). Oikeuksien ongelmat alustojen aikakaudella. Media & Viestintä, 44(2), 178–182. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/109869