Hirsto, H., & Manninen, V. (2023). Startup-sijoittajat portinvartijoina journalismin kentällä. Media & viestintä, 46(1), 1–22. https://doi.org/10.23983/mv.128169