Suhonen, P. (2016). Hallitus gallupjournalismin ristipaineissa. Media & Viestintä, 39(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/61430