Karvonen, E. (2000). Tulkintakehys (frame) ja kehystäminen. Media & Viestintä, 23(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/61529