Malmelin, N. (2015). Luova tuho? Luovuuden asema media-alan käytännöissä ja tutkimuksessa. Media & viestintä, 38(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62105