Malmberg, T. (2013). Pertti Hemánus ja suomalaisen tiedotusopin käänteet 1950-luvulta 1990-luvulle. Media & Viestintä, 36(3-4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62268