Häyhtiö, T., & Rinne, J. (2008). Yksilöiden valvovat silmät: paljastamisen politiikka tietokonevälitteisessä viestinnässä. Media & viestintä, 31(5). https://doi.org/10.23983/mv.63006