Pöntinen, P. (1995). Metodisella matkalla<br>Faircloughin kriittinen diskurssianalyysi ja mediaetnografian ongelmat. Media & Viestintä, 18(3). https://doi.org/10.23983/mv.63364