Isotalus, P. (1994). Ystävyyttä kuvaruudun läpi?<br>Katsaus parasosiaalisen suhteen tutkimuksiin. Media & Viestintä, 17(1). https://doi.org/10.23983/mv.63383