Erkki, K. (2013). Pernaa, Ville & Railo, Erkka (toim.) (2012). Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Media & Viestintä, 36(3-4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/70491