Simola, M. K. (2010). Marianne Liljeström & Susanna Paasonen (toim.) (2010). Working with Affect in Feminist Readings. Disturbing differences. Media & viestintä, 33(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/70519