Liikkanen, M. (1995). Tekstin ja vastaanoton ristiriitoja. Reseptio ja yleisö aiheina pohjoismaisilla joukkoviestintätutkimuksen päivillä Helsingörissä Tanskassa 12- 15. elokuuta 1995. Media & Viestintä, 18(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/70733