Nieminen, S., & Wiberg, M. (2018). Noudattaako Faktabaari faktantarkistuskriteereitä? – Kriittinen arvio. Media & Viestintä, 41(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/75346