Ketonen-Oksi, S. (2018). Hyvä työelämä rakentuu vuorovaikutuksessa. Media & Viestintä, 41(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/75350