Laine, A., & Turtiainen, R. (2018). Urheilujournalismi vallan vahtikoirana? Tapauskohtaisessa tarkastelussa huippu-urheilun muutostyötä käsittelevä uutisointi suomalaisissa sanomalehdissä. Media & Viestintä, 41(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/77461