Hellman, H. (2019). Julkinen palvelu: lyhyt johdanto. Media & Viestintä, 42(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85783