Tuomola, S. (2019). Tunteella, pakolaisista ja meistä itsestämme. Media & Viestintä, 42(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85784